THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quy định về biển số xe khi đăng ký biển số...

Quy định về biển số xe, khi đăng ký xe thì biển số xe được quy định cụ thể về tiêu chuẩn,hình thức tại...

XỬ LÝ VI PHẠM

5 Hình thức nộp phạt vi phạm giao thông

Khi bị xử phạt vi phạm giao thông thì người bị xử phạt phải có trách nhiệm nộp phạt. Vậy hình thức nộp phạt...

Không nộp phạt nguội vi phạm giao thông có sao không?

Bên cạnh hình thức "phạt nóng" - phạt trực tiếp thì hiện nay còn tồn tại hình thức "phạt nguội". Vậy nếu người vi...

ÁN LỆ

Án lệ về hành vi cố ý điều khiển phương tiện...

Án lệ số 30/2020/AL1 về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai...

KIẾN THỨC GIAO THÔNG

KIẾN THỨC GIAO THÔNG Ô TÔ

KIẾN THỨC GIAO THÔNG XE MÁY