Đường ưu tiên là gì?

0
332

Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên

Đặc điểm của đường ưu tiên

– Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

– Đường ưu tiên phải được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên (theo QCVN 41/2019/BGTVT)

Thứ tự đường ưu tiên

Điều 5 QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm thông tư 54/2019/TT-BGTVT quy định về thứ tự đường ưu tiên như sau:

– Đường cao tốc;

– Đường quốc lộ;

– Đường đô thị;

– Đường tỉnh;

– Đường huyện;

– Đường xã;

– Đường chuyên dùng.

Thứ tự đường ưu tiên được xác định theo thứ tự từ cao xuống thấp.

VD: Nếu đường quốc lộ giao với đường cao tốc thì các phương tiện từ đường cao tốc sẽ được di chuyển trước. Đường quốc lộ giao với đường huyện thì các phương tiện từ đường quốc lộ sẽ được đi trước.

Nếu hai đường cùng thứ tự, giao nhau cùng mức, việc xác định đường nào là đường ưu tiên được xem xét lần lượt theo quy định sau:

– Được cấp thẩm quyền quy định là đường ưu tiên;

– Đường có cấp kỹ thuật cao hơn là đường ưu tiên;

– Khi lưu lượng xe khác nhau, đường có lưu lượng xe trung bình ngày đêm lớn hơn thì được coi là đường ưu tiên;

– Khi lưu lượng xe trung bình ngày đêm bằng nhau, đường có nhiều xe ô tô vận tải công cộng lớn hơn thì được ưu tiên;

– Đường nào có mặt đường cấp cao hơn thì được ưu tiên.

Tuy nhiên, cả hai đường giao nhau cùng mức không được coi là đường ưu tiên.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây