Lái xe công ty gây tai nạn: Ai phải bồi thường?

0
515

Trong thực tiễn, không ít các vụ việc tai nạn giao thông bị gây gia bởi chủ thể là nhân viên lái xe cho công ty vận tải. Vậy trong trường hợp như vậy, chủ thể nào phải chịu trách nhiệm bồi thường? Bài viết sau đây sẽ đi sâu phân tích và làm rõ dưới góc độ quy định của pháp luật hiện hành.

xe công ty gây tai nạn
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật giao thông, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Ai là người phải bồi thường?

Để xác định được ai là người phải bồi thường khi nhân viên lái xe công ty gây tai nạn thì phải xem xét vấn đề này dưới 02 trường hợp sau đây.

Trường hợp 1: Nhân viên lái xe nhưng không trong quá trình thực hiện công việc công ty; rồi gây tai nạn

Đối với trường hợp, nhân viên lái xe tự ý lấy xe công ty để thực hiện việc cá nhân hoặc một việc nào đó nhưng không nằm trong thỏa thuận giữa công ty và nhân viên; trong tình huống này, nếu nhân viên gây tai nạn thì công ty không có trách nhiệm phải bồi thường. Nhân viên lái xe trong trường hợp này phải tự chịu trách nhiệm với những thiệt hại do mình gây ra.

Trường hợp 2: Nhân viên lái xe công ty rồi gây tai nạn trong lúc thực hiện công việc công ty

Căn cứ Điều 597 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, nếu nhân viên lái xe gây tai nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ được giao thì công ty sẽ là người bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, trường hợp này rơi vào quy định tại Điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; trong đó xác định rõ phương tiện vận tải cơ giới thuộc một trong những nguồn nguy hiểm cao độ. Tại khoản 2 Điều này nêu rõ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ, cụ thể: “Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Trách nhiệm bồi thường lại cho công ty của nhân viên gây ra thiệt hại:

Có thể thấy tại Điều 597 Bộ luật dân sự năm 2015 đề cập đến việc công ty có quyền yêu cầu nhân viên gây ra thiệt hại phải hoàn trả lại một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Theo đó, công ty sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại trước rồi yêu cầu lái xe hoàn trả lại. Việc người lái xe phải hoàn trả toàn bộ hay một phần số tiền công ty là phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa công ty và người lái xe.

Việc xác định mức bồi thường thiệt hại sẽ căn cứ vào các yếu tố như mức độ thiệt hại về tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do sức khỏe hoặc tính mạng bị xâm phạm (nếu có).

Trường hợp nhân viên lái xe gây tai nạn nhưng công ty không phải bồi thường

Theo quy định tại khoản 3 Điều 601 Bộ luật dân sự 2015, 02 trường hợp công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường khi người của mình gây ra thiệt hại, cụ thể như sau:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy nếu công ty chứng minh được trường hợp tai nạn xảy ra thuộc 02 trường hợp trên thì sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

    1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
    2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
    3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn   

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây