Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động

0
591

Tóm tắt câu hỏi:

Em ký HĐLĐ với công ty thời hạn là 3 năm. Hiện nay, em đã viết đơn xin nghỉ việc. Ngày viết đơn là 15/01/2016. Và thời gian nghỉ việc là 25/02/2016 ( trong khoảng thời gian này có 10 ngày là được Nghi Tết). Công ty em nghỉ Tết và đi làm lại vào ngày 17/02/2016. Vậy nếu em nghỉ việc luôn vào ngày 17/02/2016. Thì em có được gọi là vi phạm luật không ạ?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến V-Law. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.
Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:
“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1
Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”
Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn ký hợp đồng lao động với công ty có thời hạn 3 năm nên đây là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Do đó, bạn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012. Và thời gian báo trước ít nhất là 30 ngày. Thời gian 30 ngày này tính cả ngày lễ.
Vì vậy, nếu bạn thuộc trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn có thể nghỉ việc luôn vào ngày 17/02/2016.
Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 1900.6198 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây