Quyền lợi của người lao động khi gặp tai nạn trên đường về

0
963

Tóm tắt câu hỏi:

Kính gửi Công ty Luật Tôi xin hỏi về 1 trường hợp như sau: Tôi có 1 người bạn làm công nhân cho 1 cơ quan nhà nước theo loại hợp đồng lao động. Thời gian làm việc của cô ấy từ tháng 9/2011. Vào tháng 6/2016, trên đường đi làm về, cô ấy bị tai nạn xe máy (do tự ngã). Hậu quả là cô ấy bị đứt 3 dây chằng chân phải. Trong thời gian cô ấy khám bệnh, cô ấy xin nghỉ phép. Sau khi hết phép thì bộ phận hành chính yêu cầu cô ấy phải làm đơn xin nghỉ không lương (kể từ ngày 01/7/2016) trong thời gian chữa trị vết mổ nối dây chằng chân. Vậy, kính mong luật gia giúp đỡ, cho tôi biết trường hợp như của bạn tôi được áp dụng theo điều luật nào?

Cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào? Áp dụng chế độ nghỉ ko hưởng lương thì có
đúng ko? Rất mong nhận được thư tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-Law. Trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:

“Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.”
Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn của bạn bị tai nạn xe máy trên đường đi làm về. Do đó, theo quy định của pháp luật, nếu bạn của bạn bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về mà trong khoảng thời gian cần thiết để trở về sau giờ làm việc và trên tuyến đường thường xuyên đi từ nơi làm việc về nơi thường trú hoặc nơi đăng kí tạm trú thì được coi là
tai nạn lao động.

Thứ hai, về quyền lợi của người lao động khi bị tai nạn lao động

Theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:
“Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:
1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí
sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai
nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận
suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám
định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;
3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc
trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính
người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản
tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;


10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho
người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Và Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 về điều kiện hưởng chế độ tại nạn lao
động quy định:
Điều 45. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động
Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt
cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;
c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng
thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều
này;

3. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.”
Đồng thời, căn cứ theo khoản 3 Điều 41 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:
Điều 41. Nguyên tắc thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Mức hưởng trợ cấp, mức hỗ trợ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở mức suy giảm khả năng lao động, mức đóng và thời gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”
Như vậy, nếu tai nạn của người bạn của bạn được xác định là tai nạn lao động thì theo các quy định trên, bạn của bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
– Nếu bạn của bạn tham gia bảo hiểm y tế, thì sẽ được người sử dụng lao động thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định gồm chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả, phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu bạn của bạn đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa. Nếu bạn của bạn không tham gia bảo hiểm y tế thì người sử dụng lao động phải thanh toán toàn bộ chi phí y tế.
– Được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương trong thời gian nghỉ việc để điều trị. Do đó, việc bộ phận hành chính của công ty yêu cầu bạn của bạn phải làm đơn xin nghỉ không lương trong thời gian chữa trị vết mổ nối dây chằng chân là trái với quy định của pháp luật.
– Được người sử dụng lao động giới thiệu để giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật.
– Được hưởng một khoản trợ cấp tương ứng với mức suy giảm khả năng lao động từ người sử dụng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.
– Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa  sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc.
– Ngoài ra, bạn của bạn còn được hưởng các hỗ trợ và các khoản trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tương ứng với mức suy giảm khả năng lao động của người bạn của bạn theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 nếu đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động (vì bạn không cung cấp thông tin về mức độ suy giảm khả năng lao động của người bạn của bạn là bao nhiêu nên chúng tôi không thể xác định cụ thể bạn của bạn sẽ được hưởng các khoản trợ cấp nào).
Trong trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động sẽ phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho bạn của bạn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây