Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc

0
551
Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc. Các chế độ được hưởng khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.


 

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư! Em có một vấn đề muốn hỏi như sau: Em vào làm tại công ty Nhật tại Đà Nẵng từ tháng 4 năm 2014, thử việc 2 tháng (không có hợp đồng thử việc) và vào chính thức từ tháng 6/2014. Hợp đồng lao động thứ nhất được ký từ ngày 11/6/2014 với mức lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa là 12,600,000đ. Vì công ty muốn được giảm đóng BHXH, BHYT, BHTN nên từ ngày 11/6/2014 đến ngày 31/12/2014 công ty chỉ đóng cho em mức 6,300,000đ. Đồng thời, em trong thời gian này em không được đóng BHTN do công ty có quy mô 10 người nên không phải đóng. Hợp đồng lao động thứ hai được ký từ ngày 1/6/2015 với mức lương cơ bản là 12.600.000đ. Và khi ký hợp đồng lần 2, từ ngày 1/6/2015 đến nay em được công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN với mức lương cơ bản là 12,600,000đ. Trong thời gian này em được đóng BHTN (theo Luật Việc làm 2013). Ngoài
ra, kể từ tháng 4/2014 đến nay, số ngày nghỉ phép có lương còn lại của em là 10 ngày (Vì công ty quy mô nhỏ nên khi xin nghỉ, giấy xin nghỉ phép không có chữ ký của giám đốc hoặc người quản lý nên không có bằng chứng). Vậy cho em xin hỏi:

  1. Khi em xin thôi việc, em sẽ nhận được những chế độ thôi việc gì từ công ty? Nếu có thể thì em sẽ nhận được trợ cấp gì ?
  2. Với lý do thôi việc là lý do cá nhân thì em có được hưởng chế độ thôi việc từ công ty hay không? (công ty cũng không có nội quy công ty)
  3. Em chưa đưa đơn xin nghỉ việc, chỉ thông báo bằng miệng ngày dự định nghỉ là ngày 22/2/2016, nhưng sếp Nhật bảo phải tìm được người thay thế công việc của em thì em mới được nghỉ, như vậy có đúng luật không? Trong trường hợp không tìm được người thay thế thì em có được nghỉ hay không?

Kính mong luật sư giải đáp giúp em và hướng dẫn giúp em! Em cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến V-Law. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 tại Điều 22. Loại hợp đồng lao động như sau:
“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24
tháng. 

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

Thứ nhất, các chế độ bạn được hưởng khi thôi việc tại công ty:

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, người lao động đã làm việc trong doanh nghiệp từ một năm trở lên được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp thất nghiệp nếu đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ một năm trở lên.
Nếu bạn xin nghỉ việc tính từ ngày bạn tham gia bảo hiểm 11/6/2014 đến 22/2/2016 như vậy bạn tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 20 tháng. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
Một là, Bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/6/2015 đến 22/2/2016 bạn muốn nghỉ việc thì bạn không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp vì không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Từ ngày 01/01/2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ thực hiện theo quy định của Luật việc làm năm 2013 thay cho quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
“2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;”
Hai là, Bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định Bộ luật lao động năm 2012 tại Điều 48. Trợ cấp thôi việc như sau:
“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Thứ hai, nếu lý do thôi việc của bạn là lý do cá nhân

Theo quy định Bộ luật lao động năm 2012 tại Điều 37. Quyền đơn phương chấm  dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:
“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;”
Nếu bạn có 1 trong những lý do trên khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật về mặt nôi dung và thời hạn báo trước bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo như chúng tôi đã phân tích ở trên.

Thứ ba, thời hạn báo trước đơn phương chấm dứt hợp đồng

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về thời hạn báo trước tại khoản 2 Điều 37 Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau :
“2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;”
Về hình thức, việc báo trước này có thể báo trước bằng văn bản hoặc bằng email hay bằng miệng đều được vì pháp luật lao động chỉ quy định là phải báo trước chứ không bắt buộc là phải bằng văn bản hay email, bằng miệng.
Nếu khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật không tuân thủ các quy định trên hậu quả pháp lý như sau:
Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc ngay cả khi thỏa mãn điều kiện đi làm đủ thường xuyên từ 12 tháng trở lên. Đồng thời, người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Trường hợp người lao động vi phạm về thời hạn báo trước việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây