Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động?

0
927

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi làm kế toán một đơn vị hành chính sự nghiệp, trong thời gian vừa qua trong đơn vị có thanh lý hợp đồng lao động với người lao động như sau: 1. Cơ quan thanh lý hợp đồng lao động với 2 trường hợp lao động đã đến hạn chấm dứt hợp đồng là ngày 31/12/2017 với hệ số lương là 3 và phụ cấp khu vực là 0,3 từ ngày 28/02/2018. 2. Cơ quan thanh lý hợp đồng lao động với 1 trường hợp lao động chưa đến hạn chấm dứt hợp đồng là ngày 31/12/2017 với hệ số lương là 2,23 và phụ cấp khu vực là 0,3 từ ngày 30/11/2017. 3. Cơ quan thanh lý hợp đồng lao động với 1 trường hợp lao động đã đến hạn chấm dứt hợp đồng là ngày 31/01/2018 với hệ số lương là 2,67 và phụ cấp khu vực là 0,3 từ ngày 31/01/2018. Các trường hợp này đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ khi bắt đầu làm việc.
Hỏi:Trong trường hợp này cơ quan có phải thanh toán chế độ nào với người lao động không?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-Law, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 47 Luật lao động 2012 quy định như sau:
“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.
Ngoài các nghĩa vụ nêu trên người sử dụng lao động có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật lao động 2012:
“1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.
2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền”
Trong trường hợp của công ty bạn công ty phải tiến hành xem xét xem những người lao động này đã đã nghỉ hết những ngày nghỉ hằng năm chưa,nêu chưa nghỉ thì phải tiến
hành thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ cho họ ngoài chế độ trợ cấp thất nghiệp, thôi việc nêu trên.
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Việt về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 1900.6198 để được hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây