Quyền lợi người lao động khi chấm dứt hợp đồng do thay đổi cơ cấu kinh tế

0
516
Doanh nghiệp muốn chấm dứt hợp đồng vì lí do thay đổi cơ cấu kinh tế. Quyền lợi người lao động khi chấm dứt hợp đồng do thay đổi cơ cấu kinh tế.


Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho cháu hỏi bên công ty của cháu đang đòi chấm dứt hợp đồng với cháu vì họ nói họ thay đổi cơ cấu kinh tế của không ty không sắp xếp được công việc cho cháu nữa. Bây giờ quyền lợi của tôi giải quyết như thế nào. Tôi sẽ được hưởng những loại trợ cấp và quyền lợi nào?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến V-Law. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
Thứ nhất, về câu hỏi của bạn công ty của bạn có thể lấy lí do thay đổi cơ cấu kinh tế dẫn đến tình trạng không thể sắp xếp công việc cho bạn để chấm dứt hợp đồng đã được quy định tại Điều 44, Bộ luật lao động như sau:
“1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh”.
Như vậy, trước khi chấm dứt hợp đồng với bạn thì bên chủ sử dụng lao động phải có nghĩa vụ xây dựng những phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật lao động 2012. Nếu không xây dựng phương án mà đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao
động đối với bạn là sai. Chỉ khi nào có phương án sử dụng lao động mà không thể sắp xếp công việc cho bạn thì bên sử dụng lao động mới có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với bạn.
Thứ hai, liên quan đến quyền lợi của bạn theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 44 đã ghi nhận bên chủ sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lí do thay đổi cơ cấu thì bản thân chủ sử dụng lao động đó phải có nghĩa vụ hoàn trả các quyền lợi cho bạn.
Quyền lợi đầu tiên bạn được hưởng đó là hưởng trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của Điều 49:
“1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm”.
Quyền lợi tiếp theo bạn được hưởng đó là được thông báo, được thanh toán các khoản lương, thưởng, trả lại sổ bảo hiểm cũng như các giấy tờ cá nhân theo quy định tại Điều 47, Bộ luật lao động 2012. Cụ thể:
“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.
Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây