Sửa đổi nội dung hợp đồng lao động thông qua phụ lục hợp đồng lao động?

0
585

Tóm tắt câu hỏi:

Bên công ty chúng tôi ký hợp đồng lao động cho nhân viên năm 2016. Theo luật lao động thì sau hợp đồng thử việc sẽ ký hợp đồng xác định thời hạn, và cuối cùng ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Bên công ty chúng tôi ký hợp đồng không xác định cho nhân viên từ năm 2016. Trong hợp đồng khung đó chúng tôi ghi các khoản theo quy định chung của công ty, còn cụ thể các khoản chi khác chúng tôi thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng lao động.
Vậy cho tôi hỏi là phụ lục hợp đồng lao động có quy định tối đa ký là bao nhiêu lần không hay cứ thay đổi gì trong hợp đồng sẽ ký lại phụ lục hợp đồng lao động? Liệu trong năm 2016 vừa ký hợp đồng lao động vừa ký phụ lục hợp đồng lao động luôn vậy có hợp lý không?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới V-Law, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về lập phụ lục hợp đồng. Cụ thể:
Điều 24.  Phụ lục hợp đồng lao động
1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp
đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung
hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.
Đồng thời, Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành chi tiết một số nội dung và điều khoản của Bộ luật lao động.
Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động
Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại khoản 6 Điều 192 Bộ luật lao động.
Như vậy, đối chiếu quy định trên thì pháp luật không có quy định về số lần tối đa được ký phụ lục hợp đồng. Do đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh vấn đề hoặc cần sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng thì sẽ lựa chọn hình thức ký phụ lục hợp đồng để giải quyết. Tuy nhiên, trường hợp ngoại lệ là đối với việc sửa đổi thời hạn của hợp đồng thì pháp luật chỉ được phép sửa đổi một lần bằng phụ lục
hợp đồng và đảm bảo không làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Trường hợp, năm 2016 ngay sau khi ký hợp đồng lao động mà phát hiện có nội dung, điều khoản cần sửa đổi, bổ sung (tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi) thì hoàn toàn có thể lập phụ lục hợp đồng luôn để sửa đổi mà không ảnh hưởng, liên quan tới việc có phù hợp với quy định pháp luật hay không.
Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Sửa đổi nội dung hợp đồng lao động thông qua phụ lục hợp đồng lao động? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ qua – Số điện thoại liên hệ 1900.6198 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây