Trang chủ Từ khóa Đăng ký xe tạm thời

Từ khóa: Đăng ký xe tạm thời

Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị...

Đây là quy định đáng chú ý được Bộ Công an quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ban hành ngày 16/6/2020 và sẽ...

Khi nào phải đăng ký xe tạm thời?

Trong nhiều trường hợp, các phương tiện được/phải tiến hành đăng ký tạm thời để được lưu thông trên đường. Thủ tục đăng ký...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG