Trang chủ Từ khóa Dùng vũ lực đối với lao động

Từ khóa: dùng vũ lực đối với lao động

Các quy định của pháp luật trong việc dùng vũ lực đối với lao động
 
 

Xin tư vấn về việc giao kết Hợp đồng lao động...

Tóm tắt câu hỏi: Kinh gửi V-law! Em được biết thì theo Quy định của Luật: Hợp đồng lao động xác định thời hạn có...

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động

Tóm tắt câu hỏi: Em ký HĐLĐ với công ty thời hạn là 3 năm. Hiện nay, em đã viết đơn xin nghỉ việc. Ngày...

Tính thời hạn của hợp đồng lao động

Tóm tắt câu hỏi: Tôi muốn hỏi việc ký lao động mùa vụ, lương khoán dưới 3 tháng (dưới 90 ngày) thì tính thời gian...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ