Trang chủ Từ khóa Khái niệm việc làm

Từ khóa: khái niệm việc làm

Sơ lược về “việc làm”

Việc làm là một phạm trù tồn tại khách quan trong nền sản xuất xã hội, phụ thuộc vào các điều kiện hiện có...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG