Trang chủ Từ khóa Lập biên bản

Từ khóa: lập biên bản

Xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức khiển trách,...

Tóm tắt câu hỏi: Công ty lập biên bản xử lý kỷ luật tôi với hình thức khiển trách trong vòng 3 tháng và cắt...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG