Trang chủ Từ khóa Lệ phí trước bạ

Từ khóa: Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ được điều chỉnh theo luật mới như...

Ngày 21/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối...

Giải đáp vướng mắc thu lệ phí trước bạ phương tiện...

Ngày 01/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 14767/BTC-TCT về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư...

Bộ Tài chính điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ...

Ngày 21/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối...

Lệ phí trước bạ và lệ phí cấp đăng ký kèm...

Câu hỏi tư vấn Tôi vừa mua lại xe JF451 LEAD chủ cũ đăng ký ở huyện của Bắc Ninh, sử dụng từ năm 2015...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG