Trang chủ Từ khóa Luật sư tư vấn

Từ khóa: luật sư tư vấn

Trách nhiệm của người lao động khi làm hư hỏng tài...

Người lao động khi làm hư hỏng tài sản của công ty thì phải chịu trách nhiệm gì? Căn cứ pháp lý - Bộ luật lao...

Vấn đề ủy quyền cho người khác nhận hộ bảo hiểm...

Người lao động có được ủy quyền cho người khác nhận hộ bảo hiểm xã hội một lần không? Căn cứ pháp lý - Luật bảo...

Vai trò của luật lao động

Luật lao động là vấn đề rất quan trọng trong đời sống con người và xã hội loài người. Người lao động cũng là...

Vị trí của ngành luật lao động

Có nhiều cách tiếp cận hệ thống pháp luật trong nghiên cứu và giảng dạy. Một trong những quan điểm truyền thống đã được...

Trình tự xử lý kỷ luật lao động theo quy định...

Kỷ luật lao động là gì? Trong quan hệ lao động, xét về góc độ pháp lý và quản lý, kỷ luật lao động là...

Thời hạn thanh toán lương cho nhân viên khi nghỉ việc

Khi nghỉ việc thì người lao động phải thanh toán lương cho nhân viên theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định. Về quyền...

Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt...

Thế nào là việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật? Nghĩa vụ, trách nhiệm...

Trách nhiệm, nghĩa vụ các bên trong kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật lao động là quyền của người sử dụng lao động khi người lao động có hành vi vi phạm các...

Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi theo quy định của pháp...

Bộ luật lao động quy định khuôn khổ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Người lao động. Theo đó,người sử...

Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động tại...

Giải quyết việc làm, đảm bảo cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ