Trang chủ Từ khóa Mức hưởng chế độ ốm đau

Từ khóa: mức hưởng chế độ ốm đau

Trợ cấp ốm đau là khoản thay thế tiền lương của người lao động bị mất trong thời gian nghỉ việc điều trị. Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức hưởng bảo hiểm của người lao động là thời gian tham gia bảo hiểm và mức tiền lương làm căn cứ đóng tiền lương của họ.
 
 
 
 

Thời gian hưởng chế độ của người lao động khi con...

Tóm tắt câu hỏi: Tôi là giáo viên đã vào biên chế và vừa rồi tôi sinh con và đã được nghỉ theo chế độ...

Tổ chức Công đoàn tại công ty không thăm hỏi người...

Tư vấn trường hợp người lao động nghỉ ốm đau nhưng công đoàn tại công ty không tiến hành thăm hỏi, động viên. Quy...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ