Trang chủ Từ khóa Mức phạt

Từ khóa: mức phạt

Xe máy không bật đèn trong hầm bị phạt bao nhiêu?

Các phương tiện giao thông cơ giới khi tham gia giao thông trong một số trường hợp cần bật đèn. Trường hợp xe máy...

Học sinh đi xe máy điện không gương bị phạt bao...

Các phương tiện giao thông cơ giới khi tham gia giao thông cần có gương chiếu hậu để quan sát phương tiện đi đằng...

Đi xe máy điện không có gương bị phạt bao nhiêu?

Các phương tiện giao thông cơ giới khi tham gia giao thông cần có gương chiếu hậu để quan sát phương tiện đi đằng...

Lái xe máy không có gương bị phạt bao nhiêu?

Các phương tiện giao thông cơ giới khi tham gia giao thông cần có gương chiếu hậu để quan sát phương tiện đi đằng...

Học sinh đi xe đạp điện hỏng phanh bị phạt bao...

Các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông cần có hệ thống hãm (còn gọi là phanh). Hành vi điều khiển xe...

Đi xe đạp điện không phanh sẽ bị phạt bao nhiêu?

Các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông cần có hệ thống hãm (còn gọi là phanh). Hành vi điều khiển xe...

Học sinh lái xe đạp hỏng phanh bị phạt bao nhiêu?

Các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông cần có hệ thống hãm (còn gọi là phanh). Hành vi điều khiển xe...

Xe máy không có bộ phận giảm thanh bị phạt bao...

Các phương tiện giao thông cơ giới khi tham gia giao thông cần có hệ thống giảm thanh. Điều khiển xe máy không có...

Học sinh lái xe máy điện không có phanh bị phạt...

Các phương tiện giao thông cơ giới khi tham gia giao thông cần có hệ thống hãm (được gọi là phanh). Xe máy điện...

Xe máy điện không có phanh bị phạt bao nhiêu?

Các phương tiện giao thông cơ giới khi tham gia giao thông cần có hệ thống hãm (còn gọi là phanh). Xe máy điện...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ