Trang chủ Từ khóa Quyết định số 1238/QĐ-BTC

Từ khóa: Quyết định số 1238/QĐ-BTC

Lệ phí trước bạ được điều chỉnh theo luật mới như...

Ngày 21/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ