Trang chủ Từ khóa Sáu mươi

Từ khóa: sáu mươi

Tính thời hạn của hợp đồng lao động

Tóm tắt câu hỏi: Tôi muốn hỏi việc ký lao động mùa vụ, lương khoán dưới 3 tháng (dưới 90 ngày) thì tính thời gian...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG