Trang chủ Từ khóa Thẩm quyền tòa án nhân dân tối cao

Từ khóa: thẩm quyền tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.
 
 
 
 

Thẩm quyền của Tòa án đối với tranh chấp lao động...

Thẩm quyền của Tòa án đối với tranh chấp về lao động có yếu tố nước ngoài. Giải quyết tranh chấp lao động có...

Thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án về tranh chấp...

Luật sư tư vấn về thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án trong việc thụ lý các tranh chấp lao động khi đương...

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ