Trang chủ Từ khóa Thòi hiệu xử lý kỷ luật

Từ khóa: thòi hiệu xử lý kỷ luật

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
 
 

Thời hiệu xử lý kỉ luật lao động với hình thức...

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong...

Xử lý kỷ luật người lao động

Theo Điều 123 Bộ Luật lao động 2012 về Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động có quy định: 1. Việc xử lý...

Tạm đình chỉ trong xử lý kỷ luật lao động

Tạm đình chỉ trong xử lý kỉ luật lao động. Quy định pháp luật lao động về tạm đình chỉ trong xử lý kỉ...

Trình tự xử lý kỷ luật lao động theo quy định...

Kỷ luật lao động là gì? Trong quan hệ lao động, xét về góc độ pháp lý và quản lý, kỷ luật lao động là...

Sa thải và đơn phương chấm dứt hợp đồng của người...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là  biện pháp mang tính hành chính trong quan hệ lao động, còn sa thải có bản chất...

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo quy định...

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là khoảng thời gian do pháp luật quy định mà khi hết thời hạn này người...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ