Trang chủ Từ khóa Tính tiền

Từ khóa: tính tiền

Thời hạn trả lương khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tóm tắt câu hỏi: Tôi làm tại công ty dịch vụ bảo vệ X . Ngày 14/6/201x tôi bắt đầu học việc trong 3 ngày...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ