Trang chủ Từ khóa Tư vấn pháp luật

Từ khóa: tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật lao động, soạn thảo hợp đồng, đăng ký thang lương, bảng lương, nội quy lao động, đăng ký đóng bảo hiểm xã hội

Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo...

  Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền đúng không? Luật sư giỏi tư vấn pháp luật, giải đáp...

Trình tự xác lập hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương,...

Trách nhiệm của người lao động khi làm hư hỏng tài...

Người lao động khi làm hư hỏng tài sản của công ty thì phải chịu trách nhiệm gì? Căn cứ pháp lý - Bộ luật lao...

Vấn đề ủy quyền cho người khác nhận hộ bảo hiểm...

Người lao động có được ủy quyền cho người khác nhận hộ bảo hiểm xã hội một lần không? Căn cứ pháp lý - Luật bảo...

Vai trò của luật lao động

Luật lao động là vấn đề rất quan trọng trong đời sống con người và xã hội loài người. Người lao động cũng là...

Vị trí của ngành luật lao động

Có nhiều cách tiếp cận hệ thống pháp luật trong nghiên cứu và giảng dạy. Một trong những quan điểm truyền thống đã được...

Trình tự xử lý kỷ luật lao động theo quy định...

Kỷ luật lao động là gì? Trong quan hệ lao động, xét về góc độ pháp lý và quản lý, kỷ luật lao động là...

Thời hạn thanh toán lương cho nhân viên khi nghỉ việc

Khi nghỉ việc thì người lao động phải thanh toán lương cho nhân viên theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định. Về quyền...

Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt...

Thế nào là việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật? Nghĩa vụ, trách nhiệm...

Trách nhiệm, nghĩa vụ các bên trong kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật lao động là quyền của người sử dụng lao động khi người lao động có hành vi vi phạm các...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ