Trang chủ Từ khóa Viên chức xin nghỉ việc

Từ khóa: viên chức xin nghỉ việc

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.
 
 
 
 

Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải...

Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật được quy định, hướng dẫn tại Điều...

Quyền đơn phương chấm đứt hợp đồng lao động của viên...

Tư vấn về trường hợp viên chức muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Chế độ thôi việc việc đối với viên...

Tuyển dụng viên chức và tuyển dụng người lao động

Tuyển dụng là tuyển chọn người thích hợp để làm việc khi có nhu cầu sử dụng nhân lực. Viên chức được tuyển dụng...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ