Trang chủ Từ khóa Xe kinh doanh đổi biển vàng

Từ khóa: Xe kinh doanh đổi biển vàng

Xe kinh doanh đổi sang biển màu vàng: Cần đi đâu?...

Theo yêu cầu tại Thông tư 58 năm 2020 của Bộ Công an, kể từ ngày 01/8/2020 đến trước ngày 31/12/2021 các phương tiện...

Xe vận tải đổi sang biển vàng: Được gì và mất...

Theo quy định của Thông tư 58/2020, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải sẽ phải đổi biển số nền màu vàng, chữ...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ