Thanh toán tiền lương cho người lao động

0
599
Thanh toán tiền lương cho người lao động. Thời hạn thanh toán lương, quyền lợi được hưởng lương của người lao động.


Tóm tắt câu hỏi:

Nhân viên bảo vệ hợp đồng bị tai nạn, đã xin nghỉ nguyên tháng. Đơn vị cử nhân viên khác trực thay, vậy lương thanh toán cho nhân viên trực thay đó phải trả như thế nào ạ? xin luật sư tư vấn giúp ạ. ( nhân viên bảo vệ hợp đồng hiện đang nhân mức lương 3.530.000 + các chế độ bảo hiểm )

Trả lời tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến V-Law. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
Theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay nhân viên hợp đồng làm công việc bảo vệ ở đơn vị của bạn đang bị tai nạn và xin nghỉ nguyên tháng. Để giải quyết về vấn đề nhân sự, đơn vị này cử một nhân viên khác trực thay, nhưng còn băn khoăn về việc chi trả lương cho người nhân viên trực thay này.  Để giải quyết về vấn đề này cần xem xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Khi đơn vị tuyển dụng nhân sự mới để thực hiện thay công việc bảo vệ của người lao động đã tạm thời nghỉ việc vì bị tai nạn.

Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm công việc bảo vệ – công việc mang tính chất thường xuyên để tạm thời thay thế người lao động bị tai nạn đang nghỉ việc. Hoặc đơn vị cũng có thể thực hiện việc giao kết một hợp đồng mới để thực hiện tuyển dụng người lao động mới vào làm công việc này.
Trong trường hợp này, dù đơn vị tuyển dụng người lao động vào làm việc công việc bảo vệ với hình thức hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng dưới 12 tháng hay hợp đồng có xác định thời hạn… thì trong trường hợp này, việc xác định mức lương sẽ do hai bên tự thỏa thuận trong hợp đồng. Bởi căn cứ theo quy định tại Điều 15 Bộ luật lao động năm 2012 thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Và tại Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về vấn đề tiền lương thì:
“Điều 90. Tiền lương
1, Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.
Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.
3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.”
Căn cứ theo quy định tại Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012 thì trong trường hợp đơn vị bạn tuyển dụng người lao động mới cho vị trí công việc này thì tiền lương chi trả cho người lao động này sẽ do đơn vị của bạn và người lao động thỏa thuận với nhau tùy thuộc vào vị trí công việc, tính chất công việc ở đây, tuy nhiên mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.
Trường hợp này bạn cần căn cứ vào điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện việc chi trả mức tiền lương phù hợp cho người lao động.

Trường hợp 2: Đơn vị không tuyển dụng nhân sự mới, mà cử người nhân viên khác kiêm nhiệm công việc của người lao động đã tạm thời nghỉ việc vì bị tai nạn.

Trong trường hợp, đơn vị của bạn cử người nhân viên khác kiêm nhiệm công việc bảo vệ này thì việc trả lương cho người nhân viên kiêm nhiệm này cũng sẽ do hai bên thỏa thuận với nhau, tuy nhiên tổng tiền lương chi trả cho người lao động này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, đồng thời phải xem xét đến các khoản phụ cấp, hay tiền lương khi kiêm nhiệm nhiều công việc.

Trường hợp 3: Đơn vị không tuyển dụng nhân sự mới, cũng không có người kiêm nhiệm mà thực hiện việc chuyển một người lao động khác tạm thời làm thay công việc bảo vệ của người lao động đã xin nghỉ vì tai nạn.

Trong trường hợp, đơn vị của bạn chuyển người nhân viên đang làm một công việc khác sang làm tại vị trí công việc bảo vệ của người lao động đã nghỉ việc vì tai nạn này.
Trong trường hợp này, nếu vì việc nghỉ việc của người lao động bị tai nạn nêu trên, dẫn đến vị trí công việc bảo vệ bị trống, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp thì đơn vị của bạn có thể tạm thời chuyển người lao động đang làm một công việc khác sang làm công việc bảo vệ này. Trong trường hợp này tại Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định:
“Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
1, Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động
2, Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.
3, Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”
Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 thì mức tiền lương chi trả cho người nhân viên thay thế người lao động nghỉ việc vì tai nạn sẽ theo mức lương của công việc bảo vệ này; nếu tiền lương của công việc bảo vệ thấp hơn mức tiền lương của công việc cũ mà họ đảm nhận thì họ được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Và mức tiền lương khi họ được chuyển sang tạm thời làm công việc bảo vệ này ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương của công việc cũ mà họ đảm nhận và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Trong trường hợp, đơn vị bạn không phải thay thế tạm thời người lao động nghỉ việc do bị tai nạn với công việc bảo vệ này, mà muốn thay đổi hẳn vị trí công việc so với nội dung trong hợp đồng lao động của người nhân viên thay thế này thì cần phải thỏa thuận lại với người lao động về việc thay đổi nội dung về vị trí việc làm, về tiền lương trong hợp đồng lao động đã ký kết. Và mức lương mới áp dụng cho người nhân viên này cần căn cứ vào vị trí và tính chất của công việc bảo vệ mà họ phải làm việc và không được thấp hơn mức
lương tối thiểu vùng.
Như vậy, tùy vào hình thức lựa chọn người lao động thay thế vào vị trí việc làm bảo vệ của người lao động bị tai nạn mà phải nghỉ việc thì việc trả lương, mức lương cũng có sự khác biệt trong từng trường hợp. Bạn cần căn cứ vào nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của cơ quan, đơn vị mình để có sự xác định cụ thể.
Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây