Thanh tra lao động tiến hành thanh tra trong trường hợp nào?

0
974
Thanh tra lao động tiến hành thanh tra trong những trường hợp nào? Trường hợp nào thì thanh tra lao động được phép thực hiện thanh tra các đơn vị lao động?


Thanh tra lao động là gì?

Thanh tra lao động là hoạt động xem xét, đánh giá và xử lý việc thực hiện theo pháp luật lao động của tổ chức, cá nhân do các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực lao động thực hiện theo trình tự mà pháp luật quy định nhằm phục vụ cho quản lý, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của các chủ thể lao động và tổ chức, cá nhân khác.

Nhiệm vụ, chức năng của thanh tra lao động:

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thanh tra lao động như sau:
Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động
Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động;
2. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động;
3. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động;
4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật;
5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về lao động.
Điều 238. Thanh tra lao động
1. Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động.
2. Việc thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó thực hiện với sự phối hợp của thanh tra chuyên ngành về lao động.”
Trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng đã được pháp luật quy định, Thanh tra lao động sẽ tiến hành các hoạt động thanh tra được quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22 Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ về tô chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – Thương Binh và Xã hội và trong các trường hợp:
Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật lao động, như: Việc thực hiện các loại báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; tiền công và trả công lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động….
– Khi có khiếu nại, tố cáo hoặc có yêu cầu từ thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền quản lý lao động các cấp.
Khi phát hiện các hành vi tham nhũng của các cá nhân, tổ chức, cơ quan được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 39/2013/NĐ-CP.
Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây