Thủ tục đăng ký khi đưa người lao động sang nước ngoài làm việc

0
662

Khi đưa người lao động sang nước ngoài làm việc thực tập thì doanh nghiệp phải đăng ký và được Bộ lao động – Thương binh và xã hội cho phép.

Để có thể đưa người lao động sang nước ngoài làm việc theo hình thức thực tập để nâng cao tay nghề thì người sử dụng lao động phải làm hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập.

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập

Hợp đồng nhận lao động thực tập phải được đăng ký như sau:

(i) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới chín mươi ngày đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
(ii) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian từ chín mươi ngày trở lên đăng ký tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập

Một là, văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập ( theo mẫu tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ). Phải có văn bản đăng ký những người lao động sẽ ký hợp đồng thực tập đối với doanh nghiệp để biết rõ số lượng người lao động trực tiếp tham gia vào hợp đồng thực tập tại nước ngoài.
Hai là, bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt. Khi đưa người lao động sang nước ngoài thực tập thì người sử dụng lao động và người lao động phải ký kết hợp đồng với nhau mà cụ thể ở đây doanh nghiệp muốn đưa người lao động sang nước ngoài thực tập thì phải ký hợp đồng thực tập và phải mang bản sao hợp đồng thực tập này đi dịch sang tiếng việt nếu hợp đồng đó viết bằng tiếng nước ngoài.
Ba là, tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập.
Bốn là, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ chứng minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật đưa người Việt Nam sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng.

Thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập

Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập tại Cục Quản lý lao động ngoài nước đối với hợp đồng có thời gian từ 90 ngày trở lên và tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày.

Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây