Tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động thế nào?

0
680

Tóm tắt câu hỏi:

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chồng tôi là giáo viên thể dục tham gia đánh bóng chuyền bị tai nạn lao động và đi giám định tỉ lệ thương tật là 31% được hưởng trợ cấp hàng tháng, chi phí điều trị hơn 20 triệu đồng. Vậy cho tôi hỏi số tiền đó là gia đình tôi trả hay là nhà trường trả?

Chồng tôi hệ số lương 2,41 và dạy được 6 năm 9 tháng và bị tai nạn ngày 30 tháng 12 năm 2016, nằm viện điều trị đến 14/1/2017, tôi thấy quyết định được hưởng từ ngày 1/3/2017 như thế có hợp lý không ạ, và giáo viên làm việc trong trường có được nhà trường chi trả
chi phí điều trị hay gia đình phải trả? rất mong luật sư tư vấn giúp ạ! trân trọng cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến V-Law, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, trách nhiệm của người sử dụng lao động

Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015: quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:
”Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:
a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;
c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;
3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;…”
Theo đó, trường hợp của chồng bạn thì ngoài được bồi thường về tiền lương trong thời gian điều trị, tiền lương tương ứng với tỉ lệ suy giảm sức khỏe lao động thì những chi phí khám và điều trị (nằm trong hoặc không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả) cơ quan sẽ
có trách nhiệm chi trả cho phía gia đình.

Thứ hai, thời điểm hưởng chế độ tai nạn lao động.

Điều 49. Trợ cấp hằng tháng
1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.
2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:
a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;
b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Điều 50. Thời điểm hưởng trợ cấp
1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các điều 48, 49 và 52 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú; trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này, thời điểm trợ cấp được tính kể từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng hoặc từ tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú
Theo đó, trường hợp của bạn thời điểm tính hưởng chế độ hàng tháng sẽ được xác định từ tháng điều trị ổn định xong, ra viện. Do đó, ngày 14/1/2017 điều trị và ra viên thì thời điểm tính hưởng trợ cấp sẽ được tính từ tháng 1/2017. Tức việc chi trả bắt đầu từ tháng
3/2017 là không phù hợp với quy định pháp lý.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây