Tính tiền lương đối với lao động làm việc bao gồm ngày nghỉ hàng tuần

0
678
Tính tiền lương đối với lao động làm việc bao gồm ngày nghỉ hàng tuần. Tính tiền lương cho người lao động, tiền lương tăng ca, tiền lương làm thêm giờ.


Tóm tắt câu hỏi:

Cho em hỏi công ty em phải làm việc theo ca. Đi 3 ca nhưng không 4 kíp, tức là một tuần làm 7 ngày. Có 6 ngày di ca và một ngày di hành chính, sau đó mới nghỉ. Nếu em đi làm như thế thì trùng ngày chủ nhật có được tính 200% lương không? Một tháng chỉ được nghỉ 4 ngày thôi. Công ty em là công ty sản xuất thép cuộn?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của V-Law. Với thắc mắc của bạn, Chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:
Theo quy định Bộ luật Lao động 2012, thời giờ làm việc bình thường đối với mỗi một lao động được áp dụng như sau:
“Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01
tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần.
Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”
Căn cứ theo Điều 110 Bộ luật Lao động 2012 về nghỉ hằng tuần:
“1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”
Căn cứ theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:
“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”
Như vậy, trong trường hợp của bạn, một tuần bạn phải làm 7 ngày, có 6 ngày đi ca và 1 ngày đi hành chính, sau đó mới được nghỉ. Công ty đã sắp xếp cho bạn nghỉ 4 ngày 1 tháng. Do đó, nếu những ngày đi làm của bạn bị trùng vào ngày chủ nhật (chủ sử dụng lao động đã quy định ngày nghỉ hàng tuần là ngày khác không phải chủ nhật) thì ngày chủ nhật vẫn được tính là ngày đi làm thông thường, không được tính là làm việc vào ngày nghỉ và không được tính bằng 200% tiền lương.
Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây