Tờ khai hải quan-thủ tục quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam

0
422

Trong hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa thì tờ khai hải quan được coi là chứng từ có vai trò đặc biệt quan trọng. Dù là mặt hàng gì thì khi tiến hành xuất khẩu hay nhập khẩu thì đều phải có tờ khai hải quan và thực hiện thủ tục hải quan bắc buộc. Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về tờ khai hải quan và các mẫu tờ khai hải quan.

tờ khai hải quan
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ , vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tờ khai hải quan là gì? Tờ khai hải quan tiếng anh là gì?

Tờ khai hải quan (Customs Declaration), là văn bản để chủ hàng ( là người xuất khẩu hay người nhập khẩu) hoặc chủ của phương tiện phải kê khai thông tin một cách đầy đủ và chi tiết về lô hàng trong quá trình đang tiến hành xuất khẩu hoặc nhập khẩu ra, vào lãnh thổ của Việt Nam.

Tờ khai hải quan là một trong những bước quan trọng và bắt buộc phải thực hiện khi một doanh nghiệp nào đó có nhu cầu xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp không truyền tờ khai Hải quan thì sẽ không được tến hành hoạt động này và mọi hoạt động liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu phải đều bị dừng lại.

Tìm hiểu thêm về Hải quan

Nguyên tắc khai hải quan

–  Các thông tin trên tờ khai hải quan phải được người khai hải quan phải khai báo một cách đầy đủ và chi tiết.

–  Các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khác nhau thì phải khai báo theo từng loại hình tương ứng trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

–  Lô hàng có một hóa đơn sẽ được khai báo bằng một tờ khai hải quan. Nếu trường hợp đối với lô hàng có nhiều hóa đơn khai hải quan trên một tờ khai hải quan thì người khai hải quan phải lập bảng liệt kê đơn vị thương mại sau đó gửi kèm tờ khai hải quan đến cho hệ thống.

– Khi khai hải quan thì phải khai báo liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế theo quy định thì để không chịu thuế, miễn thuế, theo hướng dẫn. 

– Các kết quả giám sát, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật được người khai hải quan sử dụng để khai báo những nội dung có liên quan đến tên hàng hóa, mã số, chất lượng của hàng hóa, số lượng, chủng loại và những thông tin khác có liên quan đến lô hàng được xuất khẩu hay nhập khẩu.

– Kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông báo trước đó được người khai hải quan được sử dụng để khai báo cho tên hàng hóa , mã số của các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng đó, khai báo về thành phần, tính năng, tính chất về mặt hóa lý,  công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn được tính  từ ngày có kết quả phân tích, phân loại là 03 năm.

– Một tờ khai hải quan có giới hạn về dòng hàng được khai báo tối đa 50 dòng hàng, trong trường hợp vượt quá 50 dòng hàng thì người khai hải quan phải khai trên nhiều tờ khai hải quan tiếp theo.

– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều loại hình khác nhau hoặc một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai nhưng có chung vận tải đơn hay hóa đơn hoặc trường hợp khai báo trên nhiều tờ khai theo từng loại hình của hàng hóa được nhập khẩu tại một địa phương Hải quan thì người khai hải quan chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan; các tờ khai sau ghi rõ “chứng chỉ chung với tờ khai số… ngày ..” vào ô “Phần ghi chú”.

Có thể bạn quan tâm về thủ tục hải quan

Thời hạn nộp tờ khai hải quan

Đối với các hàng hóa xuất khẩu thì việc nộp tờ khai hải quan sẽ được thực hiện sau khi đã tập kết hàng hóa tại một địa điểm đã được thông báo bởi người khai hải quan và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải chở hàng hóa đó xuất cảnh. Còn đối với những hàng hóa xuất khẩu được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì thời gian chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Đối với những hàng hóa được nhập khẩu thì việc nộp tờ khai hải quan sẽ được thực hiện trước ngày mà hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn tính từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu là 30 ngày.

Đối với trường hợp khai hải quan điện tử thì ngày hàng hóa đến cửa khẩu sẽ là ngày mà phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo như thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của hãng vận tải.

Trường hợp phương tiện vận tải chọn phương thức làm thủ tục hải quan nhập cảnh thủ công thì ngày hàng hóa đến cửa khẩu được tính là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh tại cảng dỡ hàng hoặc ngày được ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ dùng để theo dõi phương tiện vận tải đó.

Tìm hiểu thêm về: Luật đường bộ.

Mẫu tờ khai hải quan xuất, nhập khẩu tại chỗ

HẢI QUAN VIỆT NAM                      TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ                                                                                                                                         (Bản lưu người khai hải quan)                                   HQ/2013-TC                                                                                                                                  

A.PHẦN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẨU
1.Người xuất khẩu tại chỗ: 5. Loại hình XK:

SXXK

GC

 

6.Giấy phép XK:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

7.Hợp đồng XK:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

 

 

2.Người nhập khẩu tại chỗ: 8. Loại hình NK:

SXXK

GC

 

9.Giấy phép NK:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

10.Hợp đồng NK:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

 

 

3.Người chỉ định giao hàng:

 

 

11. Địa điểm

giao hàng:

 

 

12.Hoá đơn VAT

Số:

Ngày:

13. Hoá đơn

thương mại NK:

Số:

Ngày:

4.Người làm thủ tục hải quan: 14.Phương thức 15. Đồng tiền thanh toán:
thanh toán:

-Hàng XK:

-Hàng NK:

-Hàng XK: ………….Tỷ giá:………….

-Hàng NK: ………….Tỷ giá:…………

Số

TT

16.  Tên hàng,

qui cách phẩm chất

17. Mã số

hàng hoá

18. Đơn

vị tính

19. Lượng Tính thuế của người NK
20. Đơn giá

nguyên tệ

21. Trị giá

nguyên tệ

1
2
3
4
Số

TT

22.Thuế nhập khẩu 23.Thuế GTGT (hoặc TTĐB) 24.Thu khác
Thuế  suất (%) Trị giá tính thuế (VNĐ) Tiền thuế Thuế suất (%) Trị giá tính thuế

(VNĐ)

Tiền thuế Tỷ lệ

(%)

Số tiền
1
2
3
4
Cộng:
25.Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22+23+24): Bằng số: ………………………………………………………………………………………. ………………..

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26. Chứng từ xuất khẩu kèm theo: Bản chính        Bản sao

– Hợp đồng thương mại:                   …………….      ………….

– Giấy phép:                                     ……………..       ………….

– Hoá đơn VAT:                                …………….       ………….

 

27. Chứng từ nhập khẩu kèm theo:   Bản chính                Bản sao

– Hợp đồng thuơng mại:                   ……………….             ………………

– Giấy phép                                       ……………….             ……………..

– Hoá đơn thương mại:                     ……………….             ……………..

28. Người xuất khẩu tại chỗ: Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này.

                                 

                                           Ngày ………tháng ………năm…….

 

 

 

 

 

 

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29. Người nhập khẩu tại chỗ: Cam kết sẽ làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan…., thuộc Cục Hải quan……… và đã nhận đúng, đủ các sản phẩm đã kê khai và chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ khai này.

                                                                 Ngày ………tháng …….năm……

 

 

 

 

 

 

(ký tên,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây