Trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp bị phạt thế nào?

0
703

Tiền lương  là do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tình trạng doanh nghiệp trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng vẫn diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức về pháp luật, nhiều người lao động không hề nhận thức được việc quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Thứ nhất, người sử dụng lao động không được trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Theo Điều 5 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương theo vùng.Trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:(i) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; (ii) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.Như vậy, tiền lương thực nhận là do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Thứ hai, về mức phạt đối với việc trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Trường hợp doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau: (i) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; (ii) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; (iii) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.
Đồng thời, doanh nghiệp buộc phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm trên.
 

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây