Vị trí của ngành luật lao động

0
1022

Có nhiều cách tiếp cận hệ thống pháp luật trong nghiên cứu và giảng dạy. Một trong những quan điểm truyền thống đã được đề cập ở là cách phân hệ thống pháp luật thành các ngành luật căn cứ chủ yếu vào đối tượng điều chỉnh của nó.
Có thể hiểu ngành luật là bộ phận cấu thành của hệ thống pháp luật, gồm tổng thể các quy phạm pháp luật có quan hệ mật thiết với nhau để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội. Với quan điểm đó và như đã phân tích ở phần trên có thể định nghĩa: Luật lao động là ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lao động giữa NLĐ làm công ăn lương với NSDLĐ và các quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Nhiều quan điểm cho rằng cách tiếp cận luật lao động nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung như trên là sản phẩm lỗi thời của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa (XHCN). Tuy nhiên, nếu phân chia hệ thống pháp luật thành luật công và luật tư theo quan điểm luật La Mã cổ đại và hệ thống luật châu Âu lục địa sau này thì mỗi lĩnh vực đó (công pháp và tư pháp) cũng vẫn được cấu thành bởi các nhóm nhỏ những quy định tương đồng với các ngành luật của quan niệm trên. Vì vậy, có thể thấy hệ thống pháp luật có nhiều cách tiếp cận phân loại, mỗi cách có những giá trị riêng tuỳ theo mục đích sử dụng. Nếu có kết quả khác nhau là do dựa trên những cơ sở phân loại khác nhau, không có sự loại trừ nhau hoặc không có sự vượt trội của cách phân loại nào đó.

Luật sư có thể cung cấp những dịch vụ pháp lý về lao động nào?

(i) Hợp đồng lao động: Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với Hợp đồng lao động và các hợp đồng liên quan khác. Soạn thảo hợp đồng lao động nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên;
(ii) Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể: Tư vấn, xây dựng, đưa ra giải pháp và soạn thảo, đăng ký thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động phù hợp với hoạt động kinh doanh, mô hình sản xuất của doanh nghiệp;
(iii) Xử lý kỉ luật: Tư vấn về điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động, về tiền bồi thường, trợ cấp thôi việc, mất việc, thất nghiệp và các trợ cấp có liên quan khác, đại diện cho doanh nghiệp đám phán các vấn đề về thủ tục xử lý kỉ luật;
(iv) Giải quyết tranh chấp lao động: Hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng, đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại diện cho doanh nghiệp/người lao động tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động;
(v) Công đoàn: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý đối với quy chế và quá trình hoạt động của công đoàn, cập nhật các văn bản pháp luật và các chính sách mới liên quan đến chính sách, kinh phí công đoàn…;
(vi) Bảo hiểm xã hội: Tư vấn, rà soát, đăng kí, kê khai và đưa ra các giải pháp về các vấn đề pháp lý đối với các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… và nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động trong công tác bảo hiểm. Soạn thảo, hoàn thiện và đăng kí thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp;
(vii) Tuyển dụng, đào tạo, học nghề: Tư vấn, rà soát và đưa ra các giải pháp về các vấn đề pháp lý đối với quy trình tuyển dụng nhân sự, đào tạo, học nghề; cập nhật các văn bản pháp luật và các chính sách mới liên quan dạy nghề, học nghề;
(viii) Hoàn thiện và cung cấp các biểu mẫu: Các hợp đồng và các quyết định ban hành,…
 

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây