Xin tư vấn về tiền thưởng sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động

0
623

Tóm tắt câu hỏi:

Kính gửi V-law. Tôi có một vấn đề như sau xin được V-law tư vấn: Tháng 5/2017, công ty tôi có 3 người lao động xin được chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do sức khỏe. Ngày 5/6/2017, công ty đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng và chi trả đầy đủ khoản trợ cấp thôi việc cho 3 người này. Đến ngày 28/6/2017, công ty ban hành quy chế phân phối tiền thưởng lợi nhuận năm 2016 cho cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, theo quy chế thì danh sách người lao động được thưởng lợi nhuận chốt tại ngày 27/6/2017 và những người chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc đối tượng được hưởng. Hiện nay, 3 người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động quay trở lại và yêu cầu công ty phải chi trả khoản thưởng lợi nhuận năm 2016 này cho họ (với lý do họ có tham gia lao động sản xuất đủ cả năm 2016). Vậy tôi xin V-law tư vấn giúp: đòi hỏi này của người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với công ty có hợp lý hay không và họ có quyền kiện công ty về việc không chi trả tiền thưởng lợi nhuận cho họ không?  Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự tư vấn của V-law
Trả lời tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-law, đối với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:
Điều 103. Tiền thưởng
1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”
Trong tình huống này, do bạn không nêu rõ về thỏa thuận trong hợp đồng nên chúng tôi chia ra thành 2 trường hợp:
Trường hợp 1: Nếu trong hợp đồng lao động đã quy định rõ tiền thưởng là một khoản trợ cấp đi cùng với lương Điều 23 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định:
“Điều 23: Nội dung hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
…”
Theo đó, nếu khoản tiền thưởng được coi là các khoản bổ sung khác đã được giao kết rõ ràng trong hợp đồng lao động mà công ty bạn chưa thanh toán cho người lao động thì người lao động có quyền được nhận lại khoản này.
Trường hợp 2: Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về vấn đề tiền thưởng và chỉ được nêu ra công khai trong quy chế thưởng của công ty
Theo đó, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Như vậy tiền thưởng là khoản không bắt buộc do người sử dụng lao động quyết định. Nếu phía công ty bạn đã thanh toán đầy đủ tiền lương, trợ cấp thôi việc cũng như các khoản phụ cấp khác thì không cần phải trả tiền thưởng nếu trong quy chế về phân phối tiền thưởng lợi nhuận không quy định.
Trên đây là nội dung tư vấn của V-law về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 1900.6198 để được hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây