Xin tư vấn về trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

0
565

Tóm tắt câu hỏi:

Ngày 16/9/2014 – 15/11/2014, em thử việc tại công ty A, lương cơ bản 2.500.000VND, không đóng Bảo hiểm xã hội vì chưa ký hợp đồng lao động chính thức. Ngày 16/11/2014 – 15/9/2015, em ký hợp đồng 12 tháng với Công ty, lương cơ bản là 3.000.000VND. Thời gian này, em và Công ty có đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.

Sau ngày 16/9/2015, em vẫn làm việc bình thường nên Công ty tự gia hạn hợp đồng là hợp đồng 2 năm. Lương cơ bản vẫn là 3.000.000VND, vẫn tham gia bảo hiểm đầy đủ.Từ ngày 01/02/2016 đến nay, tổng lương của em là 5.300.000VND, vẫn tham gia bảo hiểm đầy đủ. Em tính nghỉ việc vì lý do cá nhân và cam đoan sẽ làm việc bình thường cho tới ngày được phép nghỉ theo quy định của Pháp luật và của Công ty. Em có trao đổi với Nhân sự thì được biết em không được hưởng trợ cấp thôi việc vì “Công ty không có chính sách trợ cấp thôi việc”. Luật sư cho em hỏi, đại diện Công ty của em trả lời như vậy có đúng luật không? Nếu không thì em sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-law, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:
” 1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc
thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.
Như vậy, nếu hợp đồng của bạn chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 nêu trên thì sẽ thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, theo quy định trên, thời gian làm việc làm căn cứ tính trợ cấp thất nghiệp sẽ là tổng thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc. Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn về cách tính thời gian hưởng trợ cấp thôi việc:

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người
lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó: 

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội; 
b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;
c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc. 
Theo bạn trình bày, thời gian thực tế bạn làm cho công ty được tính từ ngày bạn thử việc là từ 16/9/2014 đến khi hợp đồng lao động của bạn chấm dứt. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn là từ 16/11/2014 đến nay.
Căn cứ theo quy định của pháp luật, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của bạn từ
ngày 16/9/2014 đến nay trừ đi thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 16/11/2014 đến nay.
Như vậy, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc của bạn là 2 tháng (căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP), bạn sẽ được nhận 0,25 tháng tiền lương trung bình của 06 tháng cuối trước khi nghỉ việc.
Bạn có quyền yêu cầu phía nhân sự giải thích rõ căn cứ pháp lý trước khi đưa ra kết luận cho trường hợp này. Theo chúng tôi phân tích thì câu trả lời trên không đúng theo quy định của pháp luật lao động.
Trên đây là nội dung tư vấn của V-law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Xin tư vấn về trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 1900.6198 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây