Xử phạt vi phạm pháp luật lao động

0
612

Vi phạm pháp luật lao động là gì?

Vi phạm pháp luật lao động là hiện tượng xã hội xuất hiện trong quá trình lao động. Đó là những hành vi vi phạm quy định của pháp luật lao động. Biểu hiện là việc thực hiện không đúng hoặc không thực hiện những quy định của pháp luật lao động đã được ghi trong Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật lao động khác.

Chủ thể vi phạm pháp luật lao động

Chủ thể vi phạm pháp luật lao động chủ yếu là người sử dụng lao động và người lao động. Bên cạnh đó, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác cũng có thể là người vi phạm pháp luật lao động.
Các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài cũng có thể là chủ thể vi phạm pháp luật lao động. Họ có thể được loại trừ trách nhiệm nếu rơi vào những trường hợp mà pháp luật quy định.

Hình thức biểu hiện của vi phạm pháp luật lao động

Hình thức biểu hiện của vi phạm pháp luật lao động gồm nhiều loại cụ thể khác nhau. Song chủ yếu là sự vi phạm các quy định của pháp luật lao động về quan hệ lao động, bao gồm: quy định về tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; an toàn lao động và vệ sinh lao động.

Biện pháp xử phạt vi phạm pháp luật lao động

Tuỳ vào tính chất, mức độ của sự vi phạm mà có thể xuất hiện các loại vi phạm khác nhau. Do đó, hành vi vi phạm pháp luật lao động có thể bị xử phạt hành chính; truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc truy cứu các trách nhiệm pháp lí khác.
Việc xử phạt vi phạm pháp luật lao động phải tuân theo các quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, thời hiệu và các quy định khác liên quan.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật lao động

Thẩm quyền xử phạt hành chính đối với vi phạm pháp luật lao động thuộc các cá nhân và tổ chức do pháp luật quy định, gồm: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh; Thanh tra viên lao động đang thực thi công vụ; Chánh thanh tra lao động cấp sở, bộ; Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp bộ; Cục trưởng Cục quản lí lao động ngoài nước; Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác;…

Về các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật lao động

Hình thức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động bao gồm: phạt tiền; phạt cảnh cáo; buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (buộc trả lại cho đương sự các loại giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ; buộc trả đủ tiền lương, phụ cấp…).

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây